Thursday, February 25, 2010

Даи на небе Sonne!

რამშტაინის საუკეთესო პაროდიაა! ქვემოთ დავწერ ტექსტს და გვერდით მივაწერ ქართულ თარგმანს, ვინაც რუსული და გერმანული არ იცის. :Dზღა ღუგაეშ დოიშჩ - (ზრია რუგაეშ დოჟდ) - ამაოდ ლანძღავ წვიმას
ლღიუში ნა აის ფალლ ტ! - (ლიუში ნა ასფალტე) - ასფალტზე მოდენილს.
თი სთაიშ ი ზდოიშჩ - (ტი სტაიშ ი სძიოშ) - შენ დგეხარ და ელი
უნდ ნაინ ფოი ქლაინ ფლააწიეე - არვინ გისწორებს კაბას.
ივანუშკი?! ნაინ! - ივანუშკები? არანაირად!
დას ისტ შვაინ მუ ზონნეე! - ეს ღორული მუსიკაა!
სუფა გუთ ღამ შტაინ! - სუპერ მაგარია რამშტაინი
დაი ნა ნებე ზონნე!.. - მოგვეცი ცაზე მზე!

დაი ნა ნებე ზონე! - მოგვეცი ცაზე მზე,
დას ზონე ლაიქ ფროილაინ.. - ქალივით მზე..
ლაიქ ფროილაინ, ანო აინე ქლაინე - ქალივით, ის ხომ პატარაა
ნო ვსოტაკი ფროილაინ - მაგრამ მაინც ქალია
დას ისტ ფანთასთიშ! - ფანტასტიურია!

ძაან საკაიფო ვიდეოა! :)

No comments: