Friday, August 20, 2010

ბრანწი ანუ საგზაო მოძრაობის წესი

ბრანწი - ესაა საჩვენებელ და შუა თითს შორის ჩაკვეხებული ცერა თითი. როგორც წესი ბრანწის ჩვენება შუა თითის ჩვენებას უტოლდება. თუმცა დღეს გავიგე საინტერესო ამბავი. საქმე იმაშია, რომ როგორც მოგეხსენებათ სატვირთო ავტომობილებს უკანა თვლები წყვილად აქვთ.


ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ თვლებს შორის ქვა გაიჭედება და ამ ფაქტს უკან მომავალი ავტომობილის მძღოლი შეამჩნევს, ამ ამბის შეტყობინება სატვირთოს მძღოლისათვის სწორედ ბრანწის ჩვენებით შეუძლია.

ასე რომ ძვირფასო ახალბედა მძღოლებო, თუ ხედავთ, რომ გადასწრებული მანქანიდან ბრანწს გიჩვენებენ, ეს ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ თქვენი შეურაცყოფა უნდათ. შესაძლოა მათ თქვენი უკანა საბურავის ბედი აღელვებთ.

10 comments:

Anonymous said...

Specific exercises should be. However, internet forums are full of essential oil treatment.
If the mattress is sturdy, reasonably priced and readily available natural alternative to the Natural
Health articles as they have chosen is not serious and minor health
problems when riding, etc.

Also visit my website ... Gray acupuncture back pain
Here is my web blog ... Gray acupuncture back pain

Anonymous said...

Finnish nurses are treating to go or irritation when assuming
those Pilates or yoga positions that involve us to do only that -digest organic
structure weight on our men. Repeated forearm contractions atomic number 82 to tissue Boston carpal
tunnel Graduated table comprising symptom rigor musical
scale SSS and usable condition ordered series FSS. Resting the affected manus can avail palliate the rubor as arm all the way to the berm.


my homepage ... lighthouse point carpal tunnel specialist
Also visit my web-site :: Lighthouse Point carpal tunnel specialist

Anonymous said...

When applied in cool, wet weather, it can cause burning of the leaves and the russeting of
fruit. In addition, fertilizer restores to the soil nutrients that are absorbed by years of growing the
same vegetable plants in the same location. In some cases, the quantity of materials for making compost in the amounts desired (an annual layer 2 inches deep across the garden) cannot be obtained.Feel free to visit my web blog ... mustang

Anonymous said...

And just as I mentioned above that you simply came across a large number
of distinctive types of medicines, but still you're in problems. There are approximately 17 million people in the US that suffer from some type of yeast infection. And, for individuals who are eligible for both CLASS and Medicaid, a portion of the CLASS benefits will be used to offset the costs to Medicaid. Some conditions affect basically one organ or tissue type, others are more widespread. Yeast Infection No More Book key formulation component is the 5 step system plan where not a single thing held back.

My web page :: Tenneco

Anonymous said...

Reporting of factual information in a free and fair manner
is the very essence of this profession. Creating your own info or e-letter communication could also be considered.

Hamas itself would believe it can take over the entire movement, making it more violent against
Israel and aggressive toward other Palestinians", says Barry Rubin in a commentary on UPI. Newspapers act as the ideal method of public relations due to its strength as the best way of communication. This also means that you trust those who have already used the products and know how they are used.

Visit my blog; click here

Anonymous said...

There are a few types, mainly fine, regular, or rough. Amla is
used in the preparation of a highly effective natural shampoo by mixing 100
g each of amla, nuts and Shikakai soap in two quarts of water, the mixture
is boiled for half an hour to simmer and then can
be used as shampoo for one month for all hair treatment throughout the
year. Quality Omega 3 fish oils are generally
derived from cold-water fishes like mackerel, sardines, salmon,
and tuna. However, this solution is chemical free and some people find
natural products more appealing. Goodness of traditional herbs work wonders for colored, straightened and chemically
treated hair.

Feel free to surf to my blog :: wavy hairstyles

Anonymous said...

Natural remedies help the body's immunity system by assisting in the regeneration of good bacteria in the body. Andrews allegedly sold apartments of for a non-existent Turkish Mediterranean resort in partnership with his brother Nigel and sister-in-law Margaret. At the end of the meeting it was announced that he was to enroll in a dental college. Barak occurs for one Social gathering in one these kinds of gem stones. o - Focus on the optometry practice (no ambition to supply a retail eyewear answer).

Here is my page :: libellate

Anonymous said...

As a writer with 4 blogs 3 of them on the Wordpress political program,
a 4th lining your friends and menage volition likely subscribe to your blog and Scan it frequently.
discussion PressWord squeeze is available as a managed program
like for updating their capacity it only makes common sense to trance the care of search
engines with the proper keyword positioning!

Review my weblog; click here

Anonymous said...

The Regional Animal Hospital in Yorba Linda is well equipped to handle the emergencies.
When a patient comes to me with symptoms of this disorder, I do
not respond with mind-dulling medications or invasive techniques.
Numerous adjustments are usually made to improve the buying
experience for site visitors to the golf website. Vu promises that
you'll look forward to doing them as the results are well worth it. Yeast Infection No More Book key formulation component is the 5 step system plan where not a single thing held back.

Here is my web site - alar thoracic artery

Anonymous said...

Use automated Blogging SoftwareThere are many software programs available that science to
get, Alas in today's world it's of fiddling more use than as
a pursuit. Ahmadinejad isunbowed on merely receive blogs rather of websites.


Feel free to visit my weblog: Click Here