Sunday, January 3, 2010

თოვლი მოდის

თოვლი მოდის ხალხო!

თოვლიიიი!

აი ახლა ფანჯარაზე შემოაწკაპუნა, შემოანარცხა, შემოასველა..

დამდნარი თოვლია..

წვიმს ანუ!

ამის დედა კი ავატირე, 3 იანვარია, ღამის 4 საათია და ისეთი შხაპუნა წვიმა მოდის, 24 აგვისტო გეგონება, დღის 2 საათი და 15 წუთი.

ბლიინ!

No comments: